Author Archives: certus

Komunikat dla klas 3a i 3f

W dniu 24.04.br. dokonana zostanie weryfikacja zgłoszonych
do matury, muszą być wystawione pozytywne wszystkie oceny z V i VI sem.

Jest to termin ostateczny.

Świadectwa ukończenia szkoły będą wydawane od dnia 7 maja.

Po odbiór należy zgłosić się z wydrukiem wyciągu bankowego z opłatą
czesnego do czerwca włącznie.