Author Archives: certus

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Szanowni  Słuchacze!!!

Mając na uwadze obecną sytuację w kraju, gdzie nadal trwa stan epidemii związany z zakażeniem SARS-CoV-2 i utrzymującej się liczby  zachorowań  wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19  Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie na podstawie którego do dnia 26 czerwca bieżącego roku przedłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach oświaty. Nauka jak dotychczas odbywać się będzie zdalnie.

Pragnę zwrócić uwagę , iż dzień 26 czerwca jest ostatnim dniem roku szkolnego 2019/2020. Zaliczenie semestru następuje na podstawie nauczania zdalnego.

Wręczenie świadectw dla słuchaczy programowo najwyższych semestrów nastąpi tradycyjnie w miesiącu wrzesień 2020 podczas inauguracji nowego roku szkolnego.

Nadmieniam, iż egzamin z kwalifikacji zawodowej sesji czerwiec 2020 odbędzie się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – szczegóły w oddzielnej informacji na tablicy ogłoszeń. W przypadku pytań proszę o wiadomość mailową na adres szkoły mlo.bialystok@certus.edu.pl

Widzimy się  na inauguracji roku szkolnego we wrześniu 2020 r.

Z poważaniem

Dyrektor

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Szanowni  Słuchacze!!!

Mając na uwadze obecną sytuację w kraju, gdzie nadal trwa stan epidemii związany z zakażeniem SARS-CoV-2 i utrzymującej się liczby  zachorowań  wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19  Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie na podstawie którego do dnia 26 czerwca bieżącego roku przedłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach oświaty. Nauka jak dotychczas odbywać się będzie zdalnie.

Pragnę zwrócić uwagę , iż dzień 26 czerwca jest ostatnim dniem roku szkolnego 2019/2020. Zaliczenie semestru następuje na podstawie nauczania zdalnego.

Wręczenie świadectw dla słuchaczy programowo najwyższych semestrów nastąpi tradycyjnie w miesiącu wrzesień 2020 podczas inauguracji nowego roku szkolnego.

Nadmieniam, iż egzamin z kwalifikacji zawodowej sesji czerwiec 2020 odbędzie się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – szczegóły w oddzielnej informacji na tablicy ogłoszeń. W przypadku pytań proszę o wiadomość mailową na adres szkoły bialystok@certus.edu.pl

Widzimy się na egzaminach 22 – 23 czerwca 2020 r i na inauguracji roku szkolnego we wrześniu 2020 r.

Z poważaniem

Dyrektor

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH Z KWALIFIKACJI – SESJA CZERWIEC 2020 PSDiPO Białystok

SZANOWNI SŁUCHACZE!!!

Przedstawiam harmonogram przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz wytyczne dotyczące zapewnienia środków bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID -19.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW:

Białystok, ul. gen. Józefa Bema 105 / internat/  – siedziba szkoły

 

Szczegółowe dane dot. numerów sal będą widniały na tablicy ogłoszeń w holu budynku szkoły.

 

Na egzamin proszę przybyć minimum 45 minut wcześniej.

 Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 roku dla słuchaczy kierunków:

AU 33 w godz. 9.00 – 12.00  – technik eksploatacji portów i terminali – I rok /zaległy i poprawkowy/
AU 34 w godz. 13.00 – 16.00 –  technik eksploatacji portów i terminali – I rok
MS 03 w godz. 13.00 – 15.00 – technik ochrony fizycznej osób i mienia
MS 12 w godz. 13.00 – 15.00 – technik bezpieczeństwa i higieny pracy /zaległy i poprawkowy/

Egzamin pisemny odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 roku dla słuchaczy kierunków:

AU 33 w godz. 10.00 -11.00 – technik eksploatacji portów i terminali – I rok / zaległy i poprawkowy/
AU 34 w godz. 12.00 – 13.00  – technik eksploatacji portów i terminali – II rok
MS 03 w godz. 12.00 – 13.00 – technik ochrony fizycznej osób i mienia
MS 12 w godz. 12.00 – 13.00  – technik bezpieczeństwa i higieny pracy /zaległy i poprawkowy/

Egzamin POPRAWKOWY  praktyczny MS.04 dla podstawy programowej 2017 odbędzie się 29 czerwca 2020 g. 08.00 ( zdają tylko dwie osoby – absolwenci )

KWALIFIKACJA MED.03 OPIEKUN MEDYCZNY podstawa programowa 2019  – egzaminy teoretyczny oraz praktyczny odbędą się w terminie od 19 sierpnia 2020 do 28 sierpnia 2020 w rozbiciu na poszczególne dni.

SZCZEGÓŁOWE TERMINY DLA KWALIFIKACJI OPIEKUN MEDYCZNY MED.03 ZOSTANĄ PRZEKAZANE W TERMINIE do 16 czerwca 2020 r.

 

Na egzamin proszę zabrać ze sobą :

– dowód osobisty

– długopis piszący w kolorze czarnym

– kalkulator prosty( nieobowiązkowo)

 

Obowiązuje całkowity zakaz używania i posiadania telefonów komórkowych.

Ponadto:

– na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

– nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych , maskotek.

– na egzaminie każdy korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie może pożyczać przyborów od innych zdających.

– Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

– czekając na wejście do szkoły albo Sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5 m ) oraz mają zakryte usta i nos.

– zdający są zobowiązani zakryć  usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej jak również kiedy podchodzi do niego nauczyciel, wychodzi do toalety oraz koczy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali.

Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren parkingu przy  szkole. Samochód trzeba pozostawić na parkingu przy internacie lub parkingach miejskich.

Dyrektor PSDiPO Białymstoku