Author Archives: certus

Harmonogram egzaminów : sesja Czerwiec 2022

Szanowni Słuchacze!

Uprzejmie przypominam o egzaminach zawodowych które odbędą się:

 

01-06-2022 09:00 Praktyczny – Dokumentacja BPO.02 OCHRONA
04-06-2022

zgodnie z harmonogramem godzinowym

Pisemny – komputerowy BPO.02 OCHRONA
04-06-2022

zgodnie z harmonogramem godzinowym

Pisemny – komputerowy MED.10 TECHNIK MASAŻYSTA
09-15.06.2022

zgodnie z harmonogramem

Praktyczny – wykonanie MED.10 TECHNIK MASAŻYSTA

TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH 2022

SZANOWNI MATURZYŚCI !!!!!!

Uprzejmie informuję o harmonogramie przeprowadzenia egzaminów maturalnych oraz wytycznych dotyczących zapewnienia środków bezpieczeństwa.

EGZAMINY PISEMNE

Terminy matury 2022 – część pisemna (termin główny)

DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00
4 maja 2022

(środa)

Język polski – pp* język łaciński i kultura antyczna – pr
5 maja 2022

(czwartek)

matematyka – pp historia muzyki – pr
6 maja 2022

(piątek)

język angielski – pp język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

9 maja 2022

(poniedziałek)

język angielski – pr

język angielski – dj*

filozofia – pr
10 maja 2022

(wtorek)

język polski – pr język francuski – pr

język francuski – dj

11 maja 2022

(środa)

matematyka – pr język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

12 maja 2022

(czwartek)

biologia – pr język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

13 maja 2022

(piątek)

wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

16 maja 2022

(poniedziałek)

chemia – pr język włoski – pr

język włoski – dj

17 maja 2022

(wtorek)

historia – pr języki mniejszości narodowych – pp
18 maja 2022

(środa)

geografia – pr języki mniejszości narodowych – pr
19 maja 2022

(czwartek)

fizyka – pr historia sztuki – pr
20 maja 2022

(piątek)

informatyka – pr język kaszubski – pr

język łemkowski – pr

Legenda:

pp – poziom podstawowy

pr – poziom rozszerzony

dj – poziom dwujęzyczny

 

W tym roku nie ma egzaminów ustnych. !!!!

 

Na egzamin proszę przybyć minimum 45 minut wcześniej. Proszę zabrać ze sobą , dowód osobisty, długopis  piszący w kolorze czarnym, kalkulator prosty, linijkę, kątomierz , ołówek ( na egzamin z matematyki ).

Obowiązuje całkowity zakaz używania i posiadania telefonów komórkowych.

Ponadto:

– na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

– nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych , maskotek.

– na egzaminie każdy korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.   Zdający nie może pożyczać przyborów od innych zdających.

– Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

Miejsce przeprowadzenia egzaminów maturalnych : Białystok, u. Bema 105

Dyrektor
MLO  Białystok

POWRÓT DO ZAJĘĆ SZKOLNYCH

Szanowni SŁUCHACZE!

Mając na względzie zmianę Rozporządzenia MEN w zakresie zakończenia nauki zdalnej z dniem 20 luty 2022 r. uprzejmie informuję, iż od najbliższego zajadu powracamy do zajęć w szkole.

ZAPRASZAMY!

POWRÓT DO ZAJĘĆ SZKOLNYCH

Szanowni SŁUCHACZE!

Mając na względzie zmianę Rozporządzenia MEN w zakresie zakończenia nauki zdalnej z dniem 20 luty 2022 r. uprzejmie informuję, iż od najbliższego zajadu powracamy do zajęć w szkole.

ZAPRASZAMY!

DYREKTOR

MLO BIAŁYSTOK

8.11.2020 Biologia kl I, semestr I , Skład chemiczny organizmów

Treści: pojęcia makroelementy, mikroelementy, ultraelementy, pierwiastki biogenne i skutki ich niedoboru, budowa, właściwości i funkcje wody, białek, tłuszczy, węglowodanów, kwasów nukleinowych;

https://www.youtube.com/watch?v=m_EoF1u2FQ8

https://epodreczniki.pl/a/chemiczna-budowa-organizmow/DAYUl06OE

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/DOh98gYK4

https://epodreczniki.pl/b/wlasciwosci-fizykochemiczne-dwucukrow-i-ich-znaczenie-biologiczne/PuoYrAYjo

https://epodreczniki.pl/a/cukry—glukoza-i-fruktoza/DIEPptxTJ

https://epodreczniki.pl/a/film-samouczek/DbksUIJyd

https://epodreczniki.pl/a/bialka—budowa/Di56UwmTx

https://epodreczniki.pl/a/bialka—wlasciwosci/DUyoKVZnH