TECHNIK ADMINISTRACJI

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 1. wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 2. sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
 3. prowadzenia postępowania administracyjnego.

Przedmioty objęte programem nauczania:

 1. podstawy przedsiębiorczości
 2. język angielski w administracji
 3. działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 4. podstawy prawa cywilnego
 5. podstawy prawa pracy
 6. podstawy prawa administracyjnego
 7. podstawy finansów publicznych
 8. wykonywanie pracy biurowej
 9. postępowanie w administracji
 10. praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

 1. administracji rządowej i administracjach specjalnych,
 2. jednostkach samorządu terytorialnego m. in.: urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych,
 3. jednostkach organizacyjnych gminy,
 4. samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach,
 5. organach organizacji społecznych i zakładach usługowych niewymagających innych specjalistycznych kwalifikacji

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług dotyczących prowadzenia spraw, pisania podań itp. zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej