wiedza o społeczeństwie 14.03.2020

Zagadnienia: 14.03.2020 rok

1. Problemy społeczne Polski po roku 1989; bezrobocie i metody walki z
bezrobociem.
2. Ubóstwo i bezdomność, przestępczość, alkoholizm, narkomania.
3. Pojęcie i charakterystyka Państwa.
4. Władza państwowa; legitymizacja tradycyjna, charyzmatyczna, legalna.

Źródła do opanowania w/w materiału:
1. Wiedza o społeczeństwie: Zbigniew Smutek, Beata Surmacz, Jan Maleska,
wydawnictwo Operon 2019 rok
2. Wiedza o społeczeństwie: Zbigniew Smutek, Jan Maleska, Beata Surmacz,
wydawnictwo Operon 2010 rok

Zagadnienia do opracowania:

1. Wymień i omów przyczyny nierównowagi na rynku pracy ?
2. Omów skutki nadmiernego popytu na rynku pracy?
3. Przedstaw koncepcje ograniczenia bezrobocia we własnej miejscowości?
4. Czy w twoim środowisku zauważasz patologie społeczne? Jeżeli tak to określ
ich typ i przyczyny?
5. Przygotuj ulotek i akcji dotyczącej profilaktyki uzależnień?
6. Skonstruuj własną wg ciebie właściwą definicje Państwa?
7. Czy według ciebie jest możliwe we współczesnych czasach pełnej suwerenności
zewnętrznej Państwa?
8. Czy twoim zdaniem powinno być dopuszczalne podwójne obywatelstwo? Uzasadnij
swoje zdanie?
9. Podaj przykłady patologii władzy państwowej w Polsce i na świecie?

Opracował:
Czesław Cielecki