Ochrona fizyczna osób i mienia Sem 2 i 4 Materiały

Pomoce do zadań
1.Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997
2. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r.
3. Rozporządzenie MSWiA w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne o ochronie wartości pieniężnych z dnia 7.09.2010
4 Rozporządzenie MSW w sprawie Wewnętrznych Służb Ochrony z dnia 17.11.1998

 

Zadania:
2 semestr – zagadnienia w pliku ( załącznik)
4 semestr – rozwiązania testów (2 pliki – marzec i kwiecień)