Technik Eksploatacji Portów i Terminali Eksploatacja Środków Transportu

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Białymstoku

Technik Eksploatacji Portów i Terminali

Rok szkolny 2019 / 2020

Przedmiot : Eksploatacja Środków Transportu

 

Z wykorzystaniem literatury źródłowej przedstawionej na pierwszych zajęciach, proszę opanować tematy zajęć przedstawione poniżej. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest odpowiedź na dwa z trzech poniżej podanych zagadnień z zakresu przedmiotu nauczania ( termin do 14.06.2020r.). Z uwagi na zdalny system nauczania odpowiedzi w formie e-mailowej proszę kierować na adres uczelni. Tematy zajęć w semestrze IV :

 

 • Zawieszenia, mosty napędowe – 28.03.2020
 • Układy przeniesienia napędu – 28.03.2020
 • Sprzęgła – 28.03.2020
 • Skrzynie biegów – 28.03.2020
 • Układy chłodzenia – 28.03.2020
 • Układ smarowania – 28.03.2020
 • Układ zapłonowy – 28.03.2020
 • Charakterystyka materiałów konstrukcyjnych – 29.03.2020
 • Własności mechaniczne materiałów – 29.03.2020
 • Własności chemiczne materiałów – 29.03.2020
 • Charakterystyki wytrzymałościowe materiałów – 29.03.2020
 • Materiały inżynierskie – 29.03.2020
 • Materiały naturalne – 29.03.2020
 • Metale i ich stopy – 18.04.2020
 • Polimery -18.04.2020
 • Materiały ceramiczne – 16.05.2020
 • Materiały kompozytowe – 16.05.2020
 • Źródła i czynniki szkodliwe w środowisku podczas eksploatacji środków transportu – 16.05.2020
 • Rodzaje czynników szkodliwych – 16.05.2020
 • Działanie czynników szkodliwych – 16.05.2020
 • Zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia w miejscu pracy – 16.05.2020
 • Wymagania dozoru technicznego przy dopuszczaniu środka transportu do ruchu – 16.05.2020
 • Stan techniczny środków transportu – 16.05.2020
 • Budowa i zasada działania urządzeń transportowych – 16.05.2020
 • Wyposażenie techniczne terminali – 16.05.2020
 • Urządzenia transportu bliskiego w portach ( 2 – ilość godzin ) – 30.05.2020
 • Urządzenia transportu bliskiego w terminalach ( 2 ) – 30.05.2020
 • Zasada działania i budowa środków transportu bliskiego ( 2 ) – 30.05.2020
 • Zasady eksploatacji środków transportu bliskiego ( 2 ) – 31.05.2020
 • Ocena stanu technicznego wykorzystywanego sprzętu – 31.05.2020
 • Zasady gospodarki remontowej środków transportu ( 2 ) – 31.05.2020
 • Przeglądy bieżące – 14.06.2020
 • Przeglądy okresowe – 14.06.2020
 • Stopień zużycia sprzętu – 14.06.2020
 • Diagnozowanie sprzętu – 14.06.2020
 • Obsługa codzienna – 14.06.2020
 • Dokumentacja eksploatacyjna urządzeń – 14.06.2020
 • Prace przeładunkowe w potach i terminalach – 21.06.2020
 • Służba dyspozytorska – 21.06.2020
 • Służba eksploatacyjna – 21.06.2020
 • Środki i kanały łączności – 21.06.2020

 

Pytania kontrolne :

 

 • Scharakteryzuj rodzaje skrzyń biegów ze szczególnym uwzględnieniem ich niezawodności ( wady , zalety ).

 

 • Podaj źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy podczas eksploatacji środków transportu.

 

 • Przedstaw różnice pomiędzy przeglądem bieżącym i okresowym środka transportu.