Technik Eksploatacji Portów i Terminali Obsługa magazynów

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Białymstoku

Technik Eksploatacji Portów i Terminali

Rok szkolny 2019 / 2020

Przedmiot : Obsługa magazynów

 

Z wykorzystaniem literatury źródłowej przedstawionej na pierwszych zajęciach, proszę opanować tematy zajęć przedstawione poniżej. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest odpowiedź na dwa z trzech poniżej podanych zagadnień z zakresu przedmiotu nauczania ( termin do 14.06.2020r.). Z uwagi na zdalny system nauczania odpowiedzi w formie e-mailowej proszę kierować na adres uczelni. Tematy zajęć w semestrze IV :

 

 • Podział systemów prac magazynowych
 • Ręczny system prac magazynowych
 • Magazyny o zmechanizowanym systemie pracy
 • Cel i zakres automatyzacji
 • Poziom automatyzacji magazynów
 • Przykład modułowego rozwiązania automatycznego systemu magazynowania
 • Podstawowe rodzaje procesów magazynowych
 • Technologiczny proces w magazynach o obrocie płynnymi jednostkami ładunkowymi
 • Strefa przyjęcia do magazynu
 • Strefa składowania towarów
 • Strefa wydania z magazynu
 • Charakterystyka magazynu kompletacyjnego
 • Kontenerowy system transportowy w gospodarce magazynowej – 01.03.2020
 • Wymagania i zasady rozładunku kontenerów – 01.03.2020
 • Nowoczesne systemy informatyczne w gospodarce magazynowej – 01.03.2020
 • Systemy automatycznej identyfikacji ( AI ), wymiany danych ( EDI ), informacji towarowej ( SIT ) – 01.03.2020
 • Zasady modernizacji gospodarki magazynowej – 01.03.2020
 • Zwiększenie pojemności składowej magazynów – 01.03.2020
 • Zwiększenie szybkości realizacji zamówień – 18.04.2020
 • Obniżenie kosztów działalności magazynowej – 18.04.2020
 • Organizacja gospodarki magazynowej jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa – 18.04.2020
 • Podstawy i istota gospodarki magazynowej – 18.04.2020
 • Usprawnienie zarządzania gospodarka magazynową – 17.05.2020
 • Zasady odbioru wyrobów i materiałów – 17.05.2020
 • Zasady przyjęcia wyrobów i materiałów – 17.05.2020
 • Zasady wydania wyrobów i materiałów – 17.05.2020
 • Odbiór przesyłek kolejowych – 17.05.2020
 • Odbiór przesyłek samochodowych – 17.05.2020
 • Odbiór przesyłek pocztowych – 31.05.2020
 • Odbiór jakościowy -31.05.2020
 • Zasady dochodzenia roszczeń – 13.06.2020
 • Postepowania reklamacyjne, tryb rozpatrywania reklamacji – 13.06.2020
 • Dokumentacja i obieg dokumentów – 13.06.2020
 • Organizacja gospodarki opakowań w magazynach – 13.06.2020
 • Personel magazynowy, prawa i obowiązki – 13.06.2020
 • Czynności związane z zabezpieczeniem magazynu – 13.06.2020
 • Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników magazynu – 20.06.2020
 • Inwentaryzacja w magazynach – 20.06.2020
 • Struktura, istota i zakres kosztów magazynowych – 20.06.2020
 • Czynniki kształtujące koszty magazynowe – 20.06.2020
 • Metody, istota, cel oceny gospodarki rynkowej – 20.06.2020
 • Prowadzenie negocjacji. Sporządzenie oferty handlowej – 20.06.2020

 

Pytania kontrolne :

 

 • Przedstaw podstawowe rodzaje procesów magazynowych

 

 • Scharakteryzuj magazyn kompletacyjny.

 

 • Jak można Obniżyć koszty działalności magazynowej.