NAUCZANIE ZDALNE

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

CERTUS Białystok

Materiały do Pobrania

24 - 25 Kwietnia

Bezpieczeństwo i higiena pracy z podstawami ratownictwa Klasa 1 Sem 2

Zagadnienia z zakresu samoobrony i technik interwencji kl. I sem. II

Zagadnienia z zakresu samoobrony i technik interwencji kl. II.  sem. IV

Język Angielski klasa 2 sem 4

Ochrona imprez masowych sem.II

Podstawy prawne wyk. zadań ochrony sem.II

10 - 11 Kwietnia

Podstawy prawne wyk. zadań ochrony sem.II

Ochrona imprez masowych sem.II

Ochrona osób i mienia Sem.IV

Język Angielski sem.4

20 - 21 Marca

Język Angielski sem.4

Ochrona Osób Sem.4

Ochrona imprez masowych sem.2

Zagadnieniami z samoobrony i technik interwencji

6 - 7 Marca

Język Angielski sem.4

Podstawy Przedsiębiorczości sem.2

20 - 21 Luty

Podstawy Przedsiębiorczości sem.2

Styczeń 30 - 31

grudzień 19 - 20

Technik ochrony sem1 oraz sem 3 zajęcia z samoobrony i technik interwencji

Podstawy przedsiębiorczości sem 1

konwojowanie s.III

podst.prawne s.III

podst.prawne s.I

grudzień 5 - 6

listopad 21 - 22

listopad 7 - 8