Kierunki nauczania w Białymstoku

Opiekun medyczny

Nauka trwa 1,5 roku i odbywa się w systemie dziennym (piątek, sobota, niedziela) Absolwent szkoły jest przygotowany do: rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb...

Więcej

TECHNIK ADMINISTRACJI

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie). Absolwent szkoły jest przygotowany do: wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej, sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego. Przedmioty objęte programem nauczania:...

Więcej