PSDIPO

Deklaracja przystąpienia do egzaminu dla SŁUCHACZE kierunków Technik Ochrony II rok, Technik Eksploatacji Portów i Terminali I i II rok oraz Opiekun Medyczny

SZANOWNI SŁUCHACZE kierunków: TECHNIK OCHRONY II ROK, TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI I oraz II ROK , Opiekun Medyczny I rok. W związku ze zbliżającymi się egzaminami w sesji letniej czerwiec 2020, bardzo proszę słuchaczy, którzy aktualnie kształcą się na II roku oraz które ukończyły naukę w czerwcu 2019 r. i wcześniej...

Więcej