DEKLARACJA PRZESTĄPIENIA DO EGZAMINU BHP II rok sem 3. kwalifikacja MS.12

Szanowni słuchacze!

W załączniku jest do pobrania deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji MS.12 – technik BHP.

Osoby deklarujące przystąpienie do egzaminu, proszone są o wydrukowanie deklaracji, jej wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły najpóźniej w terminie

do 09 września 2019 r. lub przesłanie w formie skanu na adres: bialystok@certus.edu.pl

ZAPRASZAM
DYREKTOR
PSDiPO w Białymstoku