TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH oraz ZASADNY BEZPIECZEŃSTWA

SZANOWNI MATURZYŚCI !!!!!!

Uprzejmie informuję o harmonogramie przeprowadzenia egzaminów maturalnych oraz wytycznych dotyczących zapewnienia środków bezpieczeństwa w czasie pandemii.

EGZAMINY PISEMNE

04 maj (wtorek) – godz.  9.00 –  Język polski

05 maj ( środa) – godz. 9.00 – Matematyka

06 maj  (czwartek) – godz. 9.00 – Język angielski

11 maj ( wtorek) – godz. 14.00 – Wiedza o społeczeństwie

 

W tym roku nie ma egzaminów ustnych. !!!!

 

Na egzamin proszę przybyć minimum 45 minut wcześniej. Proszę zabrać ze sobą , dowód osobisty, długopis  piszący w kolorze czarnym, kalkulator prosty, linijkę, kątomierz , ołówek ( na egzamin z matematyki ).

Obowiązuje całkowity zakaz używania i posiadania telefonów komórkowych.

Ponadto:

– na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

– nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych , maskotek.

– na egzaminie każdy korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.   Zdający nie może pożyczać przyborów od innych zdających.

– Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

– czekając na wejście do szkoły albo Sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5 m ) oraz mają zakryte usta i nos.

– zdający są zobowiązani zakryć  usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej jak również kiedy podchodzi do niego nauczyciel, kiedy wychodzi do toalety oraz koczy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali

– w przypadku korzystania przez grupę zdających z np. jednego słownika lub wzorów matematycznych, korzystający z tych przedmiotów musi obowiązkowo użyć dozownika z płynem dezynfekującym.

Miejsce przeprowadzenia egzaminów maturalnych :Białystok, ul. Bema 105,

Dyrektor
MLO  Białystok