INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Szanowni  Słuchacze!!!

Mając na uwadze obecną sytuację w kraju, gdzie nadal trwa stan epidemii związany z zakażeniem SARS-CoV-2 i utrzymującej się liczby  zachorowań  wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19  Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie na podstawie którego do dnia 26 czerwca bieżącego roku przedłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach oświaty. Nauka jak dotychczas odbywać się będzie zdalnie.

Pragnę zwrócić uwagę , iż dzień 26 czerwca jest ostatnim dniem roku szkolnego 2019/2020. Zaliczenie semestru następuje na podstawie nauczania zdalnego.

Wręczenie świadectw dla słuchaczy programowo najwyższych semestrów nastąpi tradycyjnie w miesiącu wrzesień 2020 podczas inauguracji nowego roku szkolnego.

Nadmieniam, iż egzamin z kwalifikacji zawodowej sesji czerwiec 2020 odbędzie się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – szczegóły w oddzielnej informacji na tablicy ogłoszeń. W przypadku pytań proszę o wiadomość mailową na adres szkoły bialystok@certus.edu.pl

Widzimy się na egzaminach 22 – 23 czerwca 2020 r i na inauguracji roku szkolnego we wrześniu 2020 r.

Z poważaniem

Dyrektor