Kierunki policealne adresy mailowe wykładowców

Kierunki policealne: adresy mailowe wykładowców 2022/23

 Technik administracji – Klasa 2a

 

1.Grzybowski Kamil – email: grzybowski.kamil@certus.edu.pl

– Postępowanie w administracji

2.Tazbir Magdalena – email: tazbir.magdalena@certus.edu.pl

– Pracownia pracy biurowej

– Podstawy prawa administracyjnego

3.Kopacka Emilia – email: kopacka.emilia@certus.edu.pl

– Podstawy prawa pracy

4.Gajek Paweł – email: gajek.pawel@certus.edu.pl

– Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

Technik administracji – Klasa 1b

 

1.Grzybowski Kamil – email: grzybowski.kamil@certus.edu.pl

– Postępowanie w administracji

– Podstawy przedsiębiorczości

2.Tazbir Magdalena – email: tazbir.magdalena@certus.edu.pl

– Organizacja pracy biurowej

– Pracownia pracy biurowej

– Podstawy prawa administracyjnego

3.Kopacka Emilia – email: kopacka.emilia@certus.edu.pl

– Podstawy prawa cywilnego

Technik bhp – klasa 1a

 1. Grzybowski Kamil – email: kamil@certus.edu.pl
  – podstawy przedsiębiorczości
 2. Kopacka Emili email: emilia@certus.edu.pl
  – prawna ochrona pracy
 3. Skrzyński Zdzisław – email: zdzislaw@certus.edu.pl
  – podstawy mechaniki, konstrukcji i rysunku technicznego.
 4. Gajek Paweł – email: pawel@certus.edu.pl
  – podstawy ergonomii i fizjologii pracy
  – techniczne bezpieczeństwo pracy
 5. Herberger Jerzy – email: jerzy@certus.edu.pl
  – podstawy psychologii, socjologii i etyki zawodowej

Opiekunka dziecięca Klasa 1:

 

1.Pilarczyk Ewelina – email: pilarczyk.ewelina@certus.edu.pl

– Propedeutyka zdrowia, podstawy bhp

2.Jaśkowiec Dorota – email: dorota.jaskowiec@certus.edu.pl

– Pracownia pielęgnacji dziecka –

– Teoretyczne podstawy pielęgnacji dzieci .

3.Gbiorczyk Iwona – email: gbiorczyk.iwona@certus.edu.pl

– Pracownia wychowania dziecka –

– Teoretyczne podstawy wychowania dzieci
4.Miałkowska Marzena – email: mialkowska.marzena@certus.edu.pl

– Wychowanie artystyczne

Opiekunka dziecięca Klasa 2:

 

1.Pilarczyk Ewelina – email: pilarczyk.ewelina@certus.edu.pl

– Propedeutyka zdrowia, podstawy bhp

2.Jaśkowiec Dorota – email: dorota.jaskowiec@certus.edu.pl

– Pracownia pielęgnacji dziecka

3.Gbiorczyk Iwona – email: gbiorczyk.iwona@certus.edu.pl

– Pracownia wychowania dziecka

4.Pajdzik Sylwia – email: pajdzik.sylwia@certus.edu.pl

– Wychowanie artystyczne

5.Glińska Agnieszka –  email: glinska.agnieszka@certus.edu.pl

– Język migowy

6.Sawczak Grzegorz – email: saczak.grzegorz@certus.edu.pl

– Język obcy ukierunkowany zawodowo –angielski

7.Herberger Jerzy – email: herberger.jerzy@certus.edu.pl

– Podstawy psychologii, socjologii i zarządzania