Kierunki policealne adresy mailowe wykładowców

Kierunki policealne: adresy mailowe wykładowców 2022/23

Rok szkolny 2023/24 – sem. 3

Technik bhp – klasa 2

 1. Kopacka Emili email: emilia@certus.edu.pl
  – prawna ochrona pracy
 2. Skrzyński Zdzisław – email: zdzislaw@certus.edu.pl
  – podstawy mechaniki, konstrukcji i rysunku technicznego.
 3. Gajek Paweł – email: pawel@certus.edu.pl
  – szkolenie i popularyzacja BHP
  – techniczne bezpieczeństwo pracy
  – analiza i ocena zagrożeń
  – zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 1. Bajer Wojciech – email : bajer.wojciech@certus.edu.pl
  – użytkowanie komputera

Rok szkolny 2023/24 – sem. 4
Technik administracji – Klasa 2b

 

1.Grzybowski Kamil – email: grzybowski.kamil@certus.edu.pl

– Postępowanie w administracji

-Podstawy prawa finansów publicznych

– Podstawy prawa administracyjnego

3.Kopacka Emilia – email: kopacka.emilia@certus.edu.pl

– Podstawy prawa pracy

– Pracownia pracy biurowej

Rok szkolny 2022/24 – sem. 3

Opiekunka dziecięca Klasa 2:

1.Pilarczyk Ewelina – email: pilarczyk.ewelina@certus.edu.pl

– Propedeutyka zdrowia, podstawy bhp
2.Jaśkowiec Dorota – email: dorota.jaskowiec@certus.edu.pl

– Pracownia pielęgnacji dziecka
3.Gbiorczyk Iwona – email: gbiorczyk.iwona@certus.edu.pl

– Pracownia wychowania dziecka
4.Pajdzik Sylwia – email: pajdzik.sylwia@certus.edu.pl

– Wychowanie artystyczne
5.Glińska Agnieszka –  email: glinska.agnieszka@certus.edu.pl

– Język migowy
6. Herberger Jerzy – email: herberger.jerzy@certus.edu.pl

– Podstawy psychologii, socjologii i zarzadzania
7. Sawczak Grzegorz – email: Sawczak.grzegorz@certus.edu.pl

– jezyk obcy ukierunkowany zawodowo -ANGIELSKI

Rok szkolny 2023/24 – sem. 4
Technik archiwista – kl. 1 – sem. 1

1.Grzybowski Kamil – email: grzybowski.kamil@certus.edu.pl

– podstawy przedsiębiorczości

 1. Naszkowski Marek – email: Naszkowski.marek@certus.edu.pl

– podstawy archiwistyki

– metody pracy  w archiwum zakładowym

– prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych