Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące to szkoła na podbudowie gimnazjum (8 klasowej szkoły podstawowej) lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Ukończenie liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego, a po zdaniu egzaminu maturalnego, uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwiającego podjęcie nauki na studiach wyższych.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 1. Język polski
 2. Język angielski
 3. Historia
 4. Matematyka
 5. Wiedza o społeczeństwie
 6. Fizyka
 7. Biologia
 8. Chemia
 9. Geografia
 10. Informatyka
 11. Podstawy przedsiębiorczości

oraz

 • historia i społeczeństwo dla słuchaczy nierealizujących w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia,
 • przyroda dla słuchaczy nierealizujących w zakresie rozszerzonym przedmiotów geografia, biologia, chemia lub fizyka.

Absolwenci liceum mogą kontynuować dalszą naukę w naszych szkołach policealnych lub w szkołach wyższych uzyskując kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu.