STARE ADRESY MAILOWE WYKŁADOWCÓW
LO dla Dorosłych

Klasa 1E

Klasa 1E – sem.1 rok 2020/21
1.JĘZYK POLSKI – Truty Aneta – email: truty.aneta@certus.edu.pl
2. JĘZYK ANGIELSKI – Sawczak Grzegorz – email: sawczak.grzegorz@certus.edu.pl
3.HISTORIA  – Babirecki Wirgiliusz – email: babirecki.wirgiliusz@certus.edu.pl
4.WOS – Olejnik Sławomir – email: olejnik.slawomir@certus.edu.pl
5.CHEMIA – Potoczna Karolina – email: potoczna.karolina@certus.edu.pl
6.MATEMATYKA – Jankowska Anna – email: jankowska.anna@certus.edu.pl
7.INFORMATYKA – Bajer Wojciech – email: bajer.wojciech@certus.edu.pl
8.BIOLOGIA – Bączewski Sławomir – email: baczewski.slawomir@certus.edu.pl
9. PODSTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI – Jandziak Grzegorz – greg@certus.edu.pl
10.FIZYKA – Kolhman Piotr – email: kolhman.piotr@certus.edu.pl
11.GEOGRAFIA – Potoczna Karolina – email: potoczna.karolina@certus.edu.pl

Klasa 1a

Klasa 1a – sem.2 rok 2020/21
1.JĘZYK POLSKI – Truty Aneta – email: truty.aneta@certus.edu.pl
2. JĘZYK ANGIELSKI – Sawczak Grzegorz – email: sawczak.grzegorz@certus.edu.pl
3.HISTORIA  – Babirecki Wirgiliusz – email: babirecki.wirgiliusz@certus.edu.pl
4.MATEMATYKA – Jankowska Anna – email: jankowska.anna@certus.edu.pl
5.BIOLOGIA – Bączewski Sławomir – email: baczewski.slawomir@certus.edu.pl
6. PODSTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI – Jandziak Grzegorz – greg@certus.edu.pl
7.FIZYKA – Kolhman Piotr – email: kolhman.piotr@certus.edu.pl
8.GEOGRAFIA – Potoczna Karolina – email: potoczna.karolina@certus.edu.pl

Klasa 2d

Klasa 2 d – sem. 3 rok2020/21
1.JĘZYK POLSKI – Hałubek Monika – email: halubek.monika@certus.edu.pl
2. JĘZYK ANGIELSKI – Sawczak Grzegorz – email: sawczak.grzegorz@certus.edu.pl
3.GEOGRAFIA – Potoczna Karolina – email: potoczna.karolina@certus.edu.pl
4. BIOLOGIA – Bączewski Sławomir – email: baczewski.slawomir@certus.edu.pl
5.MATEMATYKA – Jankowska Anna – email: jankowska.anna@certus.edu.pl

Klasa 2b

Klasa 2b – sem.4 rok 2020/21
1.JĘZYK POLSKI – Truty Aneta – email: truty.aneta@certus.edu.pl
2. JĘZYK ANGIELSKI – Sawczak Grzegorz – email: sawczak.grzegorz@certus.edu.pl
3.MATEMATYKA – Jankowska Anna – email: jankowska.anna@certus.edu.pl
4.BIOLOGIA – Bączewski Sławomir – email: baczewski.slawomir@certus.edu.pl
5.GEOGRAFIA – Potoczna Karolina – email: potoczna.karolina@certus.edu.pl
6.HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO – Babirecki Wirgiliusz –
email: babirecki.wirgiliusz@certus.edu.pl

Klasa 3c

Klasa 3c – sem.5 rok 2020/21
1.JĘZYK POLSKI – Truty Aneta – email: truty.aneta@certus.edu.pl
2. JĘZYK ANGIELSKI – Sawczak Grzegorz – email: sawczak.grzegorz@certus.edu.pl
3.MATEMATYKA – Jankowska Anna – email: jankowska.anna@certus.edu.pl
4.BIOLOGIA – Bączewski Sławomir – email: baczewski.slawomir@certus.edu.pl
5.GEOGRAFIA – Potoczna Karolina – email: potoczna.karolina@certus.edu.pl
6.HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO – Babirecki Wirgiliusz –
email: babirecki.wirgiliusz@certus.edu.pl

Klasa 3a

Klasa 3a – sem.6 rok2020/21
1.JĘZYK POLSKI – Truty Aneta – email: truty.aneta@certus.edu.pl
2. JĘZYK ANGIELSKI – Sawczak Grzegorz – email: sawczak.grzegorz@certus.edu.pl
3.MATEMATYKA – Jankowska Anna – email: jankowska.anna@certus.edu.pl
4.BIOLOGIA – Bączewski Sławomir – email: baczewski.slawomir@certus.edu.pl
5.GEOGRAFIA – Potoczna Karolina – email: potoczna.karolina@certus.edu.pl