OKRES POPRAWKOWY DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ

Wyznaczam okres poprawkowy w terminie

22.08.2022 r. do 2.09.2022 r.

Dokładny terminarz dyżurów nauczycielskich, tylko jeden dzień

oraz jedna godzina, zostanie umieszczony na stronie szkoły

i na tablicy informacyjnej w szkole w dniu 8 sierpnia 2022 r.

Nie przewiduję egzaminów zdalnych.

Dyrektor Szkoły