SP adresy mailowe wykładowców

ADRESY MAILOWE WYKŁADOWCÓW
SP rok szkolny 2023/2024

Klasa 7-8 -SP – sem.1 – 2023/2024

1.JĘZYK POLSKI – Truty Aneta – email: truty.aneta@certus.edu.pl
2. JĘZYK ANGIELSKI – Sawczak Grzegorz – email: sawczak.grzegorz@certus.edu.pl
3.HISTORIA  – Babirecki Wirgiliusz – email: babirecki.wirgiliusz@certus.edu.pl
4.WOS – Olejnik Sławomir – email: olejnik.slawomir@certus.edu.pl
5.CHEMIA – Antczak Małgorzata – email: antczak.malgorzata@certus.edu.pl
6.MATEMATYKA – czaczyk Katarzyna – email: czaczyk.katarzyna@certus.edu.pl
7.INFORMATYKA – Bajer Wojciech – email: bajer.wojciech@certus.edu.pl
8.BIOLOGIA – Bączewski Sławomir – email: baczewski.slawomir@certus.edu.pl
9.FIZYKA – Kohlman Piotr – email: kohlman.piotr@certus.edu.pl
10.GEOGRAFIA – Bator Marcin – email: bator.marcin@certus.edu.pl