SP adresy mailowe wykładowców

ADRESY MAILOWE WYKŁADOWCÓW
SP rok szkolny 2022/2023

Klasa 7/8 – sem.1 rok 2022/2023

1.JĘZYK POLSKI – Truty Aneta – email: truty.aneta@certus.edu.pl
2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – ANGIELSKI
– Sawczak Grzegorz – email: sawczak.grzegorz@certus.edu.pl
3.HISTORIA  – Babirecki Wirgiliusz – email: babirecki.wirgiliusz@certus.edu.pl
4.WOS – Olejnik Sławomir – email: olejnik.slawomir@certus.edu.pl
5.CHEMIA – Potoczna Karolina – email: potoczna.karolina@certus.edu.pl
6.MATEMATYKA – Miałkowska Marzena – email: mialkowska.marzena@certus.edu.pl
7.INFORMATYKA – Bajer Wojciech – email: bajer.wojciech@certus.edu.pl
8.BIOLOGIA – Bączewski Sławomir – email: baczewski.slawomir@certus.edu.pl
9.FIZYKA – Potoczna Karolina – email: potoczna.karolina@certus.edu.pl
10.GEOGRAFIA – Potoczna Karolina – email: potoczna.karolina@certus.edu.pl