Kierunki nauczania w Głogowie

SKOŃCZYŁAŚ/EŚ/ 16 LAT MOŻESZ UCZYĆ SIĘ W NASZEJ SZKOLE DLA DOROSŁYCH.

TECHNIK ARCHIWISTA

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie). Absolwent szkoły jest przygotowany do: gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego, ewidencjonowania dokumentacji aktowej, opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. Przedmioty objęte programem nauczania: ...

Więcej