Kierunki nauczania w Głogowie

SKOŃCZYŁAŚ/EŚ/ 16 LAT MOŻESZ UCZYĆ SIĘ W NASZEJ SZKOLE DLA DOROSŁYCH.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie) Absolwent szkoły jest przygotowany do: planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego, prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających...

Więcej

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie). Absolwent szkoły jest przygotowany do: rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia,...

Więcej

TECHNIK ADMINISTRACJI

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie). Absolwent szkoły jest przygotowany do: wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej, sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego. Przedmioty objęte programem nauczania:...

Więcej