WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów.

Szkoły policealne

CERTUS

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • podanie o przyjęcie do szkoły.,
  • dowód osobisty do wglądu,

Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum
Szkoła Podstawowa kl.VII i VIII

CERTUS

  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • oświadczenie o stanie zdrowia,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • podanie o przyjęcie do szkoły,
  • dowód osobisty do wglądu,

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy zarówno MĘŻCZYZN jak i KOBIETY.
Pozostałe informacje na stronach poszczególnych szkół.
Nie zwlekaj – złóż komplet dokumentów w interesującej Cię szkole (adres znajdziesz w zakładce „kontakt” w danej placówce )

Szkoła zaoczna dla dorosłych oferuje ciekawe kierunki kształcenia.  CERUS Ogólnopolska Sieć Szkół – Białystok, Głogów, Kłodzko, Kraków, Legnica, Przemyśl, Rzeszów, Wałbrzych, Wrocław