Zapisy przez internet

Już dziś zarezerwuj swoje miejsce na wymarzonym kierunku.
Pamiętaj, o przyjęciu decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń - nie daj się wyprzedzić!

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów w skład których wchodzą:

Szkoły policealne

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • dowód osobisty do wglądu

Dokumenty do pobrania

Pobierz podanie dla interesującego cię kierunku wypełnij i dostarcz do sekretariatu szkoły wraz z wyżej wymienionymi dokumentami


lub wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij do nas elektronicznie aby zagwarantować sobie miejsce.
*PAMIĘTAJ – aby zostać naszym słuchaczem należy złożyć w sekretariacie szkoły komplet wyżej wymienionych dokumentów.

Formularz zapisu

Lista naszych kierunków- wybierz odpowiedni dla siebie.

Liceum ogólnokształcące, Szkoła podstawowa

Informacje

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że zgodnie z art. 13:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
KUŹNIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
67-200 Głogów ul. Obozowa 3
tel. 501 116 118, e-mail: info@certus.edu.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Jędrzej Bajer tel. 533 807 040, e-mail: iod@odoplus.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu rozpoczęcia przez Pana/Panią procesu rekrutacji w naszej sieci szkół.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji w naszej szkole bądź do dnia wypełnienia przez Pana/Panią wniosku w sekretariacie naszej szkoły. Po tym czasie zostaną usunięte

5. Dane osobowe zamieszone w tym formularzu będziemy przekazywać dyrektorom szkół które prowadzą kierunek wybrany przez Pana/Panią w powyższym formularzu, których właścicielem jest KUŹNIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ celem zakończenia procesu rekrutacyjnego

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych,  prawo do usunięciu danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych w formie elektronicznej jest dobrowolne

Szkoła zaoczna dla dorosłych oferuje ciekawe kierunki kształcenia.  CERUS Ogólnopolska Sieć Szkół – Białystok, Głogów, Kłodzko, Kraków, Legnica, Przemyśl, Rzeszów, Wałbrzych, Wrocław