Technik rachunkowości

Kierunek dostępny w: Głogów Kłodzko | Kraków | Olsztyn

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

1) prowadzenia rachunkowości;

2) rozliczania danin publicznych;

3) rozliczania wynagrodzeń;

4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

5) prowadzania analizy finansowej.

Przedmioty objęte programem nauczania:

1) podstawy przedsiębiorczości

2) działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

3) język angielski w rachunkowości

4) rachunkowość finansowa

5) wynagrodzenia i podatki

6) biuro rachunkowe

7) dokumentacja biurowa

8) biuro wynagrodzeń i podatków

9) praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

1) działach finansowo - księgowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,

2) biurach rachunkowych,

3) bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych,

4) urzędach skarbowych, oddziałach ZUS – KRUS,

5) jednostkach samorządu terytorialnego

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług finansowo - księgowych zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej