Nowy Targ - Kierunki

NAUKA NA WSZYSTKICH KIERUNKACH ZA DARMO !

SZKOŁY POLICEALNE

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - czytaj więcej lub zapisz się
w trakcie nauki kurs ochrony imprez masowych - gratis!!!
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik rachunkowości - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)