Formularz zgłoszeniowy - Przemyśl

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów w skład których wchodzą:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • dowód osobisty do wglądu


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy zarówno MĘŻCZYZN jak i KOBIETY

Pobierz podanie dla interesującego cię kierunku wypełnij i dostarcz do sekretariatu szkoły wraz z wyżej wymienionymi dokumentami


lub wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij do nas elektronicznie aby zagwarantować sobie miejsce.
*PAMIĘTAJ - aby zostać naszym słuchaczem należy złożyć w sekretariacie szkoły komplet wyżej wymienionych dokumentów.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że zgodnie z art. 13:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu
67-200 Głogów ul. Obozowa 3
tel. 501 116 118, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Jędrzej Bajer tel. 533 807 040, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu rozpoczęcia przez Pana/Panią procesu rekrutacji w naszej sieci szkół.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji w naszej szkole bądź do dnia wypełnienia przez Pana/Panią wniosku w sekretariacie naszej szkoły. Po tym czasie zostaną usunięte

5. Dane osobowe zamieszone w tym formularzu będziemy przekazywać dyrektorom szkół które prowadzą kierunek wybrany przez Pana/Panią w powyższym formularzu, których właścicielem jest Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu celem zakończenia procesu rekrutacyjnego

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych w formie elektronicznej jest dobrowolne