Formularz zgłoszeniowy - Przemyśl

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów w skład których wchodzą:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • dowód osobisty do wglądu


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy zarówno MĘŻCZYZN jak i KOBIETY

Pobierz podanie dla interesującego cię kierunku wypełnij i dostarcz do sekretariatu szkoły wraz z wyżej wymienionymi dokumentami


lub wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij do nas elektronicznie aby zagwarantować sobie miejsce.
*PAMIĘTAJ - aby zostać naszym słuchaczem należy złożyć w sekretariacie szkoły komplet wyżej wymienionych dokumentów.

Adres stałego zamieszkania

Adres do korespondencji (jeśli taki sam jak adres zameldowania proszę pozostawić puste)

Numery telefonów