Jelenia Góra - kierunki

NAUKA NA WSZYSTKICH KIERUNKACH ZA DARMO !

SZKOŁY POLICEALNE

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)

Technik turystyki wiejskiej - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)