OLSZTYN - KIERUNKI

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)

Technik turystyki wiejskiej - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

Technik eksploatacji portów i terminali - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik rachunkowości - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

Opiekun osoby starszej - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)