Zielona Góra - kierunki

NAUKA NA WSZYSTKICH KIERUNKACH ZA DARMO !

SZKOŁY POLICEALNE

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Opiekun osoby starszej - czytaj więcej lub zapisz się
Nauka trwa 2 lata (4 semestry)