Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierunek dostępny w:

Białystok Chełm Gdańsk| Głogów || Kłodzko | Kraków Legnica
Olsztyn | Przemyśl | Pułtusk | 
Wałbrzych Wrocław |

Nauka trwa 1, 5 roku i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,

2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,

3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,

4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmioty objęte programem nauczania:

1) podstawy przedsiębiorczości

2) techniczne bezpieczeństwo pracy

3) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

4) język angielski ukierunkowany zawodowo

5) podstawy psychologii, socjologii i zarządzania

6) użytkowanie komputera

7) podstawy ergonomii i fizjologii pracy

8) prawna ochrona pracy

9) analiza i ocena zagrożeń

10) podstawy mechaniki, konstrukcji i rysunku technicznego

11) szkolenie i popularyzacja BHP

12) praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

1) zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej