Asystent osoby niepełnosprawnej

Kierunek dostępny w:

KrakówWałbrzych |

Nauka trwa 1 rok i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

1) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji,

2) świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

3) wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej,

4) motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Przedmioty objęte programem nauczania:

1) podstawy przedsiębiorczości

2) wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

3) podstawy anatomii i patologii człowieka

4) język migowy

5) metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej

6) organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej

7) język angielski w pomocy społecznej

8) opieka i pielęgnacja człowieka

9) terapia zajęciowa i aktywizacja

10) praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

1) zakładach opiekuńczo – leczniczych,

2) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

3) całodobowych domach pomocy społecznej,

4) organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.