Author Archives: certus

Okres poprawkowy

 1. Wyznaczam okres na egzaminy poprawkowe
  21 do sierpnia 2023 r.
  Grafik dyżurów będzie do dyspozycji w sekretariacie
  od dnia 11 sierpnia 2023 r. /można informować się
  telefonicznie/
 2. Zasady obowiązujące w okresie poprawkowym:
  1. wykładowca będzie miał tylko w jednym dniu i
   o kreślonej godzinie termin przyjęcia na egzamin
   Nie będzie dodatkowych terminów.
  2. wykładowcy planują swoje dyżury, dostosowując
   je do powyższego zakresu terminowego.
  3. słuchacz, który ma więcej niż jedną wystawioną ocenę NK musi dostosować się do terminów
   wyznaczonych przez wykładowców.

Dyrektor Szkoły

Praca w MSW w Warszawie

Agenda MSWiA – FUNKCJONARIUSZ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Zatrudnienie w Warszawie

Wymagania:

otwartość na doskonalenie zawodowe, nowe wyzwania,

odwaga, umiejętność adaptacji i pracy w zmieniających się warunkach,

umiejętności logicznego przewidywania następstw podjętych działań,

umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i zespołowej,

doskonały stan zdrowia,

wykształcenie średnie (matura)

Kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie, korzystać w pełni z praw publicznych, nie karani.

Oferta pracy obejmuje:

stabilne warunki pracy w Warszawie,

możliwość podejmowania interesujących wyzwań ( więcej informacji podczas rozmów kwalifikacyjnych),

możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

program polityki socjalnej

zatrudnienie w pionie służby ochrony obiektów

zatrudnienie w pionie logistycznym (sekretariat, kancelaria, itp.)

Oferty (CV ze zdjęciem) prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@aw.gov.pl