Praca w MSW w Warszawie

Agenda MSWiA – FUNKCJONARIUSZ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Zatrudnienie w Warszawie

Wymagania:

otwartość na doskonalenie zawodowe, nowe wyzwania,

odwaga, umiejętność adaptacji i pracy w zmieniających się warunkach,

umiejętności logicznego przewidywania następstw podjętych działań,

umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i zespołowej,

doskonały stan zdrowia,

wykształcenie średnie (matura)

Kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie, korzystać w pełni z praw publicznych, nie karani.

Oferta pracy obejmuje:

stabilne warunki pracy w Warszawie,

możliwość podejmowania interesujących wyzwań ( więcej informacji podczas rozmów kwalifikacyjnych),

możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

program polityki socjalnej

zatrudnienie w pionie służby ochrony obiektów

zatrudnienie w pionie logistycznym (sekretariat, kancelaria, itp.)

Oferty (CV ze zdjęciem) prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@aw.gov.pl