Kierunki nauczania w Kłodzku

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie) Absolwent szkoły jest przygotowany do: planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego, prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających...

Więcej

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie). Absolwent szkoły jest przygotowany do: rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia,...

Więcej