Kierunki nauczania w Kłodzku

TECHNIK ADMINISTRACJI

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie). Absolwent szkoły jest przygotowany do: wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej, sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego. Przedmioty objęte programem nauczania:...

Więcej

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie). Absolwent szkoły jest przygotowany do: prowadzenia rachunkowości; rozliczania danin publicznych; rozliczania wynagrodzeń; rozliczania składek pobieranych przez ZUS; prowadzania analizy finansowej. Przedmioty objęte programem nauczania:...

Więcej

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie). UPRAWNIENIA ROLNICZE DO ZAKUPU ZIEMI Absolwent szkoły jest przygotowany do: organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich, planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, planowania i...

Więcej