HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2018R.

11 STYCZEŃ 2018R. -Cześć pisemna

10 STYCZNIA 2018R.- Część praktyczna

Termin składania deklaracji do 09.09.2017r.

 

19 CZERWCA 2018R. -Cześć pisemna

26 CZERWCA 2018R.- Część praktyczna

Termin składania deklaracji do 18.02.2018r.