Author Archives: certus

BHP semestr 2 zadania: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY i ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

Zadanie: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY

W załączonej tabeli wypełnij brakujące, odpowiednio:  opis rodzaju wykonywanej pracy niebezpiecznej  i stosowane środki bezpieczeństwa.

Zadanie : ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

opisz działania profilaktyczne stosowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowane w Twoim zakładzie pracy a jeżeli działania nie są podejmowane, opisz wg własnego uznania, jakie powinny być podjęte.

Poniżej linki do materiałów:

PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE – zadanie

PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE – MATERIAŁ

zarzadzanie systemami bhp – materiał

Zagadnienia Ochrona : Podstawy Przedsiębiorczości 15.03.2020 rok

Zagadnienia Ochrona : Podstawy Przedsiębiorczości 15.03.2020 rok

1. Etyka zawodowa .Metody walki z korupcją.

2. Poszukiwanie pomysłu na własna firmę. Finansowanie przedsięwzięcia.

3. Formy organizacyjno prawne podmiotów gospodarczych.

Źródła do opanowania w/w materiału:

1. Podstawy Przedsiębiorczości: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
wydawnictwo Nowa Era 2005 rok
2. Krok w przedsiębiorczość, podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał, wydawnictwo Nowa Era 2012 rok

3. Ciekawi świata Podstawy przedsiębiorczości: Piotr Krzyszczyk, wydawnictwo Operon 2012 rok

Zagadnienia do opracowania:

1. Wyjaśnij jak powinien postępować przedsiębiorca przestrzegający reguł etyki zawodowej ?
2. Dokonaj własnej oceny, czy etyka w biznesie jest powszechnie stosowana, jeżeli nie to dlaczego?
3. Czym się różni zjawisko korupcji od lobbingu politycznego?
4. Jaka według ciebie powinna być rola Państwa w zwalczaniu korupcji?
5. Jak zarejestrować i prowadzić własna firmę?
6. Jak zakończyć działalność gospodarczą?
7. Podaj różnicę pomiędzy spółką jawną a spółka akcyjną, która według ciebie jest forma korzystniejsza dla przedsiębiorcy?

Opracował:
Czesław Cielecki

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA Sem 2 RATOWNICTWO

Tematy prac zaliczeniowych z przedmiotu RATOWNICTWO

 

Ratownictwo medyczne – pierwsza pomoc

 

 1. Omdlenia, utrata przytomności, wstrząs – przyczyny oraz sposób udzielania pierwszej pomocy.
 2. Postępowanie ratownicze na miejscu zdarzenia. Elementy organizacji akcji ratowniczej.
 3. Krwawienia i ich przyczyny, rodzaje ran. Sposoby tamowania krwotoków i opatrywania ran.
 4. Rodzaje i przyczyny oparzeń (termiczne, chemiczne) oraz ich klasyfikacja. Opatrywanie oparzeń.
 5. Postępowanie przy porażeniach prądem elektr., paralizatorem, bronią gazową.
 6. Złamania, zwichnięcia, skręcenia. Sposoby zaopatrywania złamań.
 7. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
 8. Defibrylacja. Obsługa defibrylatora.
 9. Przyczyny, objawy i sposoby postępowania w przypadku zawału serca.
 10. Przyczyny, objawy i sposoby postępowania w przypadku udaru mózgu.
 11. Ukąszenia, użądlenia. Ciała obce i sposoby ich usuwania.

 

 

Ochrona przeciwpożarowa

 

 1. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru. Zasady prowadzenia ewakuacji.
 2. Rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego. Zasady i sposoby jego użycia.
 3. Grupy pożarów oraz środki do ich gaszenia.
 4. Środki gaśnicze oraz przykłady substancji (ciał), które możemy nimi gasić.
 5. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy.
 6. Zadania właściciela/zarządcy obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA I ANALIZA ZAGROŻEŃ SEM II

SZKOŁA POLICEALNA, KIERUNEK: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA I ANALIZA ZAGROŻEŃ

SEM II

Proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym tematyki:

Dokumentacja w postępowaniu powypadkowym

Zadanie:

Na podstawie materiału, w którym znajduje się przykład ustalania okoliczności i przyczyn wypadku wypełnij dołączony protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

ZADANIE

Dokumentacja w postępowaniu powypadkowym