Author Archives: certus

Deklaracje przystąpienia do egzaminu dla SŁUCHACZE kierunków: absolwenci – Technik Ochrony II rok, Technik Eksploatacji Portów i Terminali I i II rok, absolwenci – Technik Administracji II rok

SZANOWNI SŁUCHACZE  kierunków:  absolwenci  – TECHNIK OCHRONY  II ROK, absolwenci – TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI I oraz II ROK , absolwenci – Technik Administracji II rok,
W związku ze zbliżającymi się egzaminami w sesji zimowej styczeń 2021, bardzo proszę  słuchaczy którzy ukończyli  naukę w czerwcu 2020 r. i wcześniej tj. absolwentów i nie zdali lub nie przystąpili do egzaminu z kwalifikacji ( podstawa programowa 2017 – kwalifikacje DWULITEROWA)    o składanie w sekretariacie szkoły deklaracji przystąpienia do egzaminu w nieprzekraczalnym terminie

do 15 września 2020 r.

Deklaracje można przesłać w formie skanu drogą mailową na adres: legnica@ertus.edu.pl również w tym samym terminie.

 

Osoby, które nie złożą deklaracji nie zostaną zgłoszone do egzaminu w sesji poprawkowej  – zima 2021.
oznaczenie kwalifikacji:   
                                               MS.03 – Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia – II rok Ochrona – TYLKO TE OSOBY KTÓRE  NIE ZDAŁY EGZAMINU W SESJI CZERWIEC 2020 i wcześniejszej lub nie przystąpiły do egzaminu.
                                                AU.33 – Technik Eksploatacji Portów i Terminali – I rok Porty i Terminale – TYLKO TE OSOBY KTÓRE  NIE ZDAŁY EGZAMINU W SESJI CZERWIEC 2020 i wcześniejszej lub nie przystąpiły do egzaminu.
                                                AU.34 – Technik Eksploatacji Portów i Terminali – II rok Porty i Terminale – TYLKO TE OSOBY KTÓRE  NIE ZDAŁY EGZAMINU W SESJI CZERWIEC 2020 I wcześniejszej lub nie przystąpiły do egzaminu.
                                                AU.68 – TECHNIK ADMINISTRACJI – TYLKO TE OSOBY KTÓRE  NIE ZDAŁY EGZAMINU W SESJI CZERWIEC 2020 i wcześniejszej lub nie przystąpiły do egzaminu.
Druki deklaracji dostępne są poniżej:
Dyrektor
PSDiPO W Legnicy

DEKLARACJA PRZESTĄPIENIA DO EGZAMINU BHP II rok sem 3. kwalifikacja BPO. 01 podstawa programowa 2019 r.

Szanowni słuchacze!
W załączniku jest do pobrania deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji BPO.01 – technik BHP.
Osoby deklarujące przystąpienie do egzaminu, proszone są o wydrukowanie deklaracji, jej wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły najpóźniej w terminie

do 15 września 2020 r.

Deklaracje można przesłać w formie skanu drogą mailową na adres: legnica@certus.edu.pl również w tym samym terminie.

Poniżej link do pobrania:

Deklaracja (PDF)

ZAPRASZAM
DYREKTOR
PSDiPO w Legnicy