Tablica ogłoszeń

Deklaracje przystąpienia do egzaminu dla SŁUCHACZE kierunków: absolwenci – Technik Ochrony II rok, Technik Eksploatacji Portów i Terminali I i II rok, absolwenci – Technik Administracji II rok

SZANOWNI SŁUCHACZE  kierunków:  absolwenci  – TECHNIK OCHRONY  II ROK, absolwenci – TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI I oraz II ROK , absolwenci – Technik Administracji II rok, W związku ze zbliżającymi się egzaminami w sesji zimowej styczeń 2021, bardzo proszę  słuchaczy którzy ukończyli  naukę w...

Więcej

DEKLARACJA PRZESTĄPIENIA DO EGZAMINU BHP II rok sem 3. kwalifikacja BPO. 01 podstawa programowa 2019 r.

Szanowni słuchacze! W załączniku jest do pobrania deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji BPO.01 – technik BHP. Osoby deklarujące przystąpienie do egzaminu, proszone są o wydrukowanie deklaracji, jej wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły najpóźniej w terminie do 15 września 2020 r. Deklaracje można...

Więcej