DEKLARACJA PRZESTĄPIENIA DO EGZAMINU BHP II rok sem 3. kwalifikacja BPO. 01 podstawa programowa 2019 r.

Szanowni słuchacze!
W załączniku jest do pobrania deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji BPO.01 – technik BHP.
Osoby deklarujące przystąpienie do egzaminu, proszone są o wydrukowanie deklaracji, jej wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły najpóźniej w terminie

do 15 września 2020 r.

Deklaracje można przesłać w formie skanu drogą mailową na adres: legnica@certus.edu.pl również w tym samym terminie.

Poniżej link do pobrania:

Deklaracja (PDF)

ZAPRASZAM
DYREKTOR
PSDiPO w Legnicy