MATURA – 2018 rok

Do dnia 30 września 2017 r. należy w sekretariacie szkoły złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego lub poprawki z niezdanych przedmiotów z lat ubiegłych.

Absolwenci poprawiający załączają do deklaracji kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz dokonują wpłaty kaucji egzaminacyjnej. Słuchacze aktualni kaucję wpłacają do 31 stycznia 2018 r.