ZAKOŃCZENIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

SZANOWNI SŁUCHACZE!

DYREKCJA  POLICEALNEJ  SZKOŁY  DETEKTYWÓW  I PRACOWNIKÓW  OCHRONY  W PRZEMYŚLU INFORMUJE , IŻ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM  Poz. 477

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą –  od miesiąca maja 2022  powraca kształcenie stacjonarne w szkole.
Wobec powyższego zapraszam na najbliższe zajęcia w dniu 21 maj 2022 r. g.08.00

DYREKTOR

PSDIPO W PRZEMYŚLU