NAUCZANIE ZDALNE

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

CERTUS RZESZÓW

Materiały do Pobrania

17 - 18 Kwietnia

27 - 28 Marzec

13 - 14 Marzec

27 - 28 Luty

‚Podstawy prawne wyk.zadań ochrony ” dla słuchaczy Kl .I sem II

Zagadnienia z zakresu samoobrony i technik interwencji kl. I sem. II

Zagadnienia z zakresu samoobrony i technik interwencji kl. II.  sem. IV

Język Angielski sem.4

Język Angielski sem.2

30 - 31 Stycznia

09 - 10 Stycznia

I.KONWOJOWANIE dla kl.II sem.III

II. Podstawy prawne wyk.zadań ochrony ” dla słuchaczy Kl .II sem III

III. Podstawy prawne wyk.zadań ochrony ” dla słuchaczy Kl .I sem I

IV.”OCHRONA OBIEKTÓW I TECHNICZNE ŚRODKI ZABEZPIECZEŃ” kl. I sem 1.

V. ‚Podstawy prawne wyk.zadań ochrony ” dla słuchaczy Kl .II sem II

VI. KONWOJOWANIE dla kl.II sem.III

12 - 13 grudnia

Samoobrona i Techniki Interwencji Klasa 1 Sem. 1

Samoobrona i Techniki Interwencji Klasa 2 Sem. 3

KONWOJOWANIE z kl.II sem III

‚Podstawy prawne wyk.zadań ochrony ” dla słuchaczy Kl .I sem I

‚Podstawy prawne wyk.zadań ochrony ” dla słuchaczy Kl .II sem III

Klasa 1 sem 1 Ochrona obiektów i tech. środki zabezpieczeń

28 - 29 listopada

Kl. I. PSEE ” Ochrona obiektów i tech. środki zabezpieczeń”

‚Podstawy prawne wyk.zadań ochrony ” dla słuchaczy Kl .II sem III

‚Podstawy prawne wyk.zadań ochrony ” dla słuchaczy Kl .I sem I

14 - 15 listopada