TECHNIK BHP

Nauka trwa 1, 5 roku i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 1. Oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 2. rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 3. współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 4. organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmioty objęte programem nauczania:

 1. podstawy przedsiębiorczości
 2. techniczne bezpieczeństwo pracy
 3. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 4. język angielski ukierunkowany zawodowo
 5. podstawy psychologii, socjologii i zarządzania
 6. użytkowanie komputera
 7. podstawy ergonomii i fizjologii pracy
 8. prawna ochrona pracy
 9. analiza i ocena zagrożeń
 10. podstawy mechaniki, konstrukcji i rysunku technicznego
 11. szkolenie i popularyzacja BHP
 12. praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

 1. zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej