TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 1. organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
 2. organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 3. organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych,
 4. organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

Przedmioty objęte programem nauczania:

 1. podstawy przedsiębiorczości
 2. bhp z podstawami ratownictwa
 3. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia
 4. język angielski dla pracowników ochrony
 5. podstawy psychologii, socjologii i etyki zawodowej
 6. organizacja ochrony osób i mienia
 7. podstawy prawne wykonywania zadań ochrony
 8. podstawy prawa
 9. ochrona obiektów i techniczne środki zabezpieczeń
 10. ochrona imprez masowych
 11. konwojowanie
 12. ochrona osób
 13. techniki samoobrony i interwencji
 14. wyszkolenie strzeleckie
 15. praktyka zawodowa

 Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

 1. wewnętrznych służbach ochrony powołanych do ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie – m. in.: zakładach produkcji specjalnej, kopalniach, portach morskich i lotniczych, bankach, elektrowniach i ciepłowniach, muzeach, archiwach państwowych,
 2. specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych świadczących usługi ochrony fizycznej osób i mienia w zakresie m. in.: ochrony obiektów, ochrony imprez masowych, konwojowania wartości pieniężnych i materiałów niebezpiecznych, ochrony osób,
 3. służbach ochrony tj. Straż Leśna, Straż Ochrony Kolei, Straż Pocztowa itp.

oraz prowadzić własną koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej

Uwaga!!! Kończąc naukę w naszej szkole otrzymasz dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

 1. Ukończysz szkolenie i Otrzymasz zaświadczenie niezbędne do uzyskania licencji detektywa
 2. Posiadając licencję detektywa Możesz podjąć pracę w biurach detektywistycznych, bankach, wywiadowniach gospodarczych lub podjąć własną działalność w zakresie usług detektywistycznych zarówno w Polsce jak i innych krajach Unii Europejskiej.
 3. Ukończysz szkolenie i Otrzymasz zaświadczenie wymagane do pełnienia funkcji członka służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych
 4. Ukończysz szkolenie i Uzyskasz zaświadczenie wymagane do pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych

Posiadając komplet zaświadczeń wymaganych do ochrony imprez masowych możesz podjąć pracę zarówno w charakterze członka służby porządkowej i informacyjnej, jak i kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej.

Ponadto wszystkim chętnym zapewniamy ukończenie kursu przygotowującego kandydatów do służb mundurowych – Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna.