Kierunki nauczania w Głogowie

Technik Wiertnik

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie). Absolwent szkoły jest przygotowany do: Wykonywania prac związanych z montażem i demontażem urządzeń wiertniczych, nadzorowania prac montażowych i demontażowych, dobierania narzędzi i osprzętu do wykonywania prac wiertniczych,...

Więcej

Technik Informatyk

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie). Absolwent szkoły jest przygotowany do: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania...

Więcej