Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Informacja dla wszystkich słuchaczy szkół policealnych

W dniu 9/10.09.br. odbędą się zajęcia dla klas, które kontynuują naukę z roku poprzedniego. Zajęcia dla nowych klas 1 przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 23/24 września 2017 r. Dokładnych informacji udziela sekretariat pod numerem telefonu 76/832 24...

Więcej