Technik turystyki wiejskiej

Informacja dla wszystkich słuchaczy szkół policealnych

W dniu 9/10.09.br. odbędą się zajęcia dla klas, które kontynuują naukę z roku poprzedniego. Zajęcia dla nowych klas 1 przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 23/24 września 2017 r. Dokładnych informacji udziela sekretariat pod numerem telefonu 76/832 24...

Więcej

Zasady składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

1. Uczeń/słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie, w którym ukończył kształcenie (Załącznik I.1.) nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym...

Więcej