Wszystkie kierunki

Komunikat dla klas 3a i 3f

W dniu 24.04.br. dokonana zostanie weryfikacja zgłoszonych do matury, muszą być wystawione pozytywne wszystkie oceny z V i VI sem. Jest to termin ostateczny. Świadectwa ukończenia szkoły będą wydawane od dnia 7 maja. Po odbiór należy zgłosić się z wydrukiem wyciągu bankowego z opłatą czesnego do czerwca...

Więcej