Asystent osoby niepełnosprawnej

Nauka trwa 1 rok i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 1. udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji,
 2. świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 3. wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej,
 4. motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Przedmioty objęte programem nauczania:

 1. podstawy przedsiębiorczości
 2. wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 3. podstawy anatomii i patologii człowieka
 4. język migowy
 5. metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 6. organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 7. język angielski w pomocy społecznej
 8. opieka i pielęgnacja człowieka
 9. terapia zajęciowa i aktywizacja
 10. praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

 1. zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 2. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 3. całodobowych domach pomocy społecznej,
 4. organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.