Author Archives: certus

Praca w MSW w Warszawie

Agenda MSWiA – FUNKCJONARIUSZ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Zatrudnienie w Warszawie

Wymagania:

otwartość na doskonalenie zawodowe, nowe wyzwania,

odwaga, umiejętność adaptacji i pracy w zmieniających się warunkach,

umiejętności logicznego przewidywania następstw podjętych działań,

umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i zespołowej,

doskonały stan zdrowia,

wykształcenie średnie (matura)

Kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie, korzystać w pełni z praw publicznych, nie karani.

Oferta pracy obejmuje:

stabilne warunki pracy w Warszawie,

możliwość podejmowania interesujących wyzwań ( więcej informacji podczas rozmów kwalifikacyjnych),

możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

program polityki socjalnej

zatrudnienie w pionie służby ochrony obiektów

zatrudnienie w pionie logistycznym (sekretariat, kancelaria, itp.)

Oferty (CV ze zdjęciem) prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@aw.gov.pl

KURS OPERATORA KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA W KOMUNIKACJI LOTNICZEJ

Jako jedyna szkoła w Polsce umożliwiamy zdobycie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa.

Kurs dedykowany jest wyłącznie dla słuchaczy Ogólnopolskiej Sieci Szkół Certus z odpłatnością dużo niższą od obowiązującej w ośrodkach komercyjnych.

Kurs trwa 80 godzin.

Po ukończenia kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat na podstawie którego może przystąpić do egzaminu państwowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, po którym otrzymuje certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy ochrony lotnictwa cywilnego w oparciu o programy szkolenia zatwierdzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Otrzymany certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa wraz z uzyskanym dyplomem Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia umożliwia podjęcie pracy m.in przy kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach i przy kontroli bezpieczeństwa przesyłek towarowych na lotniskach i w centrach logistycznych.

Przewidywane rozpoczęcie pierwszego kursu – jesień 2013 r.

Zapisy i szczegóły kursu – w sekretariacie szkoły.