KURS OPERATORA KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA W KOMUNIKACJI LOTNICZEJ

Jako jedyna szkoła w Polsce umożliwiamy zdobycie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa.

Kurs dedykowany jest wyłącznie dla słuchaczy Ogólnopolskiej Sieci Szkół Certus z odpłatnością dużo niższą od obowiązującej w ośrodkach komercyjnych.

Kurs trwa 80 godzin.

Po ukończenia kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat na podstawie którego może przystąpić do egzaminu państwowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, po którym otrzymuje certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy ochrony lotnictwa cywilnego w oparciu o programy szkolenia zatwierdzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Otrzymany certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa wraz z uzyskanym dyplomem Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia umożliwia podjęcie pracy m.in przy kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach i przy kontroli bezpieczeństwa przesyłek towarowych na lotniskach i w centrach logistycznych.

Przewidywane rozpoczęcie pierwszego kursu – jesień 2013 r.

Zapisy i szczegóły kursu – w sekretariacie szkoły.